Profil

Trust Advokater er et alsidigt kontor med fokus på kvaliteten af det juridiske arbejde.

Trust Advokater beskæftiger sig med de fleste juridiske arbejdsområder, dog primært de fagdiscipliner der relaterer sig til erhvervslivets forhold.

Rådgivningen omfatter alt fra selskabsret, ansættelsesret til fast ejendom, og generationsskifte. Herudover administrerer og servicerer kontoret en række fonde og foreninger.

Advokaten har specialiseret sig således at klienterne altid får den bedste bistand.

Som klient hos Trust Advokater kan du forvente høj faglig og etisk kvalitet, fuld tilgængelighed, en forretningsorienteret rådgivning og løsning af problemstillingerne samt en forståelig kommunikation mellem advokat og klient.

Kontoret betjener såvel faste klienter som klienter, der akut får behov for advokatbistand.

Kontoret deltager i løbende efter- og videreuddannelse for at fastholde og udvikle den faglige viden og kompetencer, således at klienterne altid kan få den bedste rådgivning om den nyeste lovgivning.

Kontoret deltager i løbende efter

 

 Fagområder

Ansættelsesret

Ansættelsesret

Ansættelsesret omfatter aftaler kontrakter, funktionærloven, ferieloven, barselsloven, ligebehandlingsloven mv.

    
 
Entrepriseret

Entrepriseret

Entrepriseret omfatter gennemgang af entrepriseaftaler, AB92, mangelsager mv.

 
Erhvervsret

Erhvervsret

Erhvervsret omfatter alt i aftaler og kontrakter om erhvervsforhold mv.

 
Erstatningsret

Erstatningsret

Erstatningsret omfatter personskade, sager vedrørende Købeloven samt almindelige erstatningssager.

 
Foreningsret

Foreningsret

Foreningsret omfatter stiftelse af foreninger, fonde og legater, udarbejdelse af vedtægter mv.

 
Immaterialret

Immaterialret

Immaterialret omfatter registrering af design, varemærker og ophavsret.

 
Inkasso/Tvangsauktioner

Inkasso/Tvangsauktioner

Inkasso/Tvangsauktioner omfatter inkassoskrivelser, betalingspåkrav, fogedsager mv.

 
Insolvensret

Insolvensret

Insolvensret, konkurs og rekonstruktion af virksomheder.
 
Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret omfatter alt i kontrakter og aftaler målrettet mod erhvervslivet.

 
Erhvervslejeret

Erhvervslejeret

Erhvervslejeret omfatter gennemgang af erhvervslejekontrakter, besigtigelse, indflytning og fraflytning mv. 
Procedure/retssager

Procedure/retssager

Procedure/retssager omfatter førelse af retssager både som repræsentant for sagsøger eller sagsøgte.

 
Selskabsret/Bestyr.arb.

Selskabsret/Bestyrelsesarbejde

Selskabsret/Bestyrelsesarbejde omfatter generel rådgivning om selskabsret ret deltagelse i bestyrelsesarbejde

 
Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret omfatter alt i kontrakter og aftaler målrettet mod erhvervslivet.

 
Boligkøb og -salg

Boligkøb og -salg

Boligkøb og -salg omfatter berigtigelse af ejendomshandler, tinglysning, refusionsopgørelser mv.