Fonde

Udover bistand til oprettelse af fonde bestyrer advokat Torben Svensson følgende fonde:

Karen A. Tolstrups Fond.

Af fundatsen for Karen A. Tolstrups Fond fremgår blandt andet, at fondens primære formål er ligeligt at yde støtte dels til forskning og bekæmpelse af dissemineret sklerose i Danmark, herunder støtte til sklerosepersoner og dels tilsvarende at yde støtte til forskning og bekæmpelse af kræften, herunder ligeledes støtte til kræftramte personer.

Af de beløb som ydes i støtte til de ovennævnte formål, skal halvdelen gå til forskning og bekæmpelse af de pågældende sygdomme, og den anden halvdel til støtte til sygdomsramte personer.

Efter praksis for uddelingerne fra fonden udloddes midler i lige år til kræftområdet og i ulige år til skleroseområdet.

Ansøgningsskema inklusiv vejledning til såvel forskning som personansøgninger kan udfyldes og downloades her på hjemmesiden.

I februar de pågældende år annonceres årets udlodning ligeledes i 2 landsdækkende dagblade.

Ansøgninger skal være modtaget senest den 10. april kl. 16:00

Udlodning sker inden udgangen af maj det pågældende år.

Ansøgningsskemaer:

Du skal have Adobe Reader for at se PDF formularer.

For at downloade Adobe Reader klik på ikonet her  Udfyld og udskriv:
Ansøgning om støtte til forskningsprojekt

Udfyld og udskriv:
Ansøgning om legat til personer med dissemineret sklerose eller personer med kræftsygdom

 

 Fagområder

Ansættelsesret

Ansættelsesret

Ansættelsesret omfatter aftaler kontrakter, funktionærloven, ferieloven, barselsloven, ligebehandlingsloven mv.

    
 
Entrepriseret

Entrepriseret

Entrepriseret omfatter gennemgang af entrepriseaftaler, AB92, mangelsager mv.

 
Erhvervsret

Erhvervsret

Erhvervsret omfatter alt i aftaler og kontrakter om erhvervsforhold mv.

 
Erstatningsret

Erstatningsret

Erstatningsret omfatter personskade, sager vedrørende Købeloven samt almindelige erstatningssager.

 
Foreningsret

Foreningsret

Foreningsret omfatter stiftelse af foreninger, fonde og legater, udarbejdelse af vedtægter mv.

 
Immaterialret

Immaterialret

Immaterialret omfatter registrering af design, varemærker og ophavsret.

 
Inkasso/Tvangsauktioner

Inkasso/Tvangsauktioner

Inkasso/Tvangsauktioner omfatter inkassoskrivelser, betalingspåkrav, fogedsager mv.

 
Insolvensret

Insolvensret

Insolvensret, konkurs og rekonstruktion af virksomheder.
 
Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret omfatter alt i kontrakter og aftaler målrettet mod erhvervslivet.

 
Erhvervslejeret

Erhvervslejeret

Erhvervslejeret omfatter gennemgang af erhvervslejekontrakter, besigtigelse, indflytning og fraflytning mv. 
Procedure/retssager

Procedure/retssager

Procedure/retssager omfatter førelse af retssager både som repræsentant for sagsøger eller sagsøgte.

 
Selskabsret/Bestyr.arb.

Selskabsret/Bestyrelsesarbejde

Selskabsret/Bestyrelsesarbejde omfatter generel rådgivning om selskabsret ret deltagelse i bestyrelsesarbejde

 
Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret

Kontrakts - og Aftaleret omfatter alt i kontrakter og aftaler målrettet mod erhvervslivet.

 
Boligkøb og -salg

Boligkøb og -salg

Boligkøb og -salg omfatter berigtigelse af ejendomshandler, tinglysning, refusionsopgørelser mv.